Autorijschool Alblasserwaard

Dé autorijschool van Alblasserdam en omstreken......

Nieuwe aanvragen theorie-examens voor augustus 2021 pas weer gepland. Ruim 600.000 praktijkexamens/toetsen etcetra achterstand bij CBR. Wachttijden praktijkexamen richting de 26 weken. In ieder geval tot 28 april 2021 geen theorie-examens. Daarna alleen voor de geannuleerde theorie-examens. 


10 april 2021 

Het CBR verkeert in zwaar weer. Door corona zijn er veel examens geannuleerd en dat hoopt zich nog steeds op. Volgens de huidige situatie schat het CBR in dat het tot 2026 kan duren voordat deze achterstanden weer zijn weggewerkt en de wachttijden voor het praktijkexamen zullen oplopen naar wel 26 weken. Dus probeert het bureau van alles wat deze wachttermijnen kunnen verkorten, aldus de CBR baas Alexander Pechtold. En terecht. 

1.Rijscholen zijn gevraagd om het slagingspercentage op te vijzelen naar gemiddeld 60 %. 

2.Tussentijdse toetsen en faalangstexamens worden niet meer afgenomen mocht het slagingspercentage achterblijven. 

3.De minimum leeftijd voor afrijden/rijlessen gaat wellicht weer terug naar 18 jaar i.p.v. 16 jaar. Dit allemaal omdat het CBR niet voldoende capaciteit heeft deze dienstverleningen aan jullie na te komen. Uiteraard betekent dit veel voor jou als leerling(e). Het is op dit moment niet goed te overzien welke regels wanneer ingaan. 

De vraag is of bepaalde maatregelen niet averechts werken. De tussentijdse toets was er juist om het slagingspercentage te verhogen (Ca 14%). Als dit wordt afgeschaft zou het slagingspercentage dus juist dalen. Het gevolg is in dat geval meer herexamens en nog meer druk op het CBR en nog langere wachttijden voor jou om af te rijden. 

Ditzelfde geldt ook voor het faalangstexamen. Deze was bedoeld om kandidaten met overmatige spanningen voor het examen wat meer de gelegenheid te geven deze te verlagen voordat zij de auto ingaan voor het praktijkexamen. Zij zullen het dan nu zonder deze mogelijkheid moeten doen. Het ligt voor de hand dat ook deze maatregel leidt tot een lager slagingspercentage, daardoor de capaciteit van het CBR negatief zal beïnvloeden en daarmee voor jou langere wachttijden. 

Mocht je nu 16 of 17 jaar zijn dan is het op dit moment helaas niet zeker dat je kunt afrijden voor je 18e verjaardag. Autorijschool Alblasserwaard wil hier open en helder in zijn. De rijschool zit niet te wachten op teleurgestelde leerlingen die (bijna) klaar zijn om op te gaan en ik hen vervolgens moet meedelen dat er over 6 maanden kan worden afgereden. Uit ervaring weet ik dat meer lessen in een kortere periode 100x beter werkt dan minder lessen in een veel langere periode. Het is ontzettend frustrerend als je klaar bent om af te rijden en je kunt niet omdat je nog 20 weken moet wachten i.p.v. bijvoorbeeld 4-5 weken. Of omdat je pas over 11 maanden 18 jaar wordt. In dat geval zal je moeten blijven lessen om je examen-niveau vast te blijven houden. Dit kost geld, tijd, energie en wellicht je motivatie.

Uitgaande van het feit dat het overgrote deel van de rijscholen altijd al een praktijkexamen aanvraagt alleen als de leerling(e) er klaar voor is, heeft het CBR nog een hoop werk te verrichten om zijn problemen op te lossen en daarmee ook jouw (waarschijnlijke) probleem. 

Samen met vele van mijn collega's roep ik het CBR hierbij op om deze vreselijke situatie op te lossen en niet teveel te verlangen van de rijscholen. Het overgrote deel van de rijscholen doet namelijk al jaar en dag wat het kan en kunnen niet het slagingspercentage verhogen terwijl het CBR haar dienstverlening aan jullie stopzet! 

Het CBR zal zijn eigen problemen moeten oplossen waarvoor het verantwoordelijk is. Zij behoren geen invloed uit te oefenen op rijscholen net zoals rijscholen zich niet moeten bemoeien met interne aangelegenheden bij het CBR. Hier gaan wij namelijk niet over, dit is aan het exameninstituut zelf! Rijscholen geven rijles en het CBR neemt examens af. Zo simpel is dat. Extreme wachttijden bij het CBR dienen dan ook door het CBR zelf te worden opgelost! 

Ik hoop dat jullie zo snel mogelijk en met plezier jullie rijbewijs gaan halen. Ik hoop ook dat het CBR jullie hierbij zal steunen door de wachttijden z.s.m. te verkorten naar normale waarden. En dit niet te doen met maatregelen als stopzetting van faalangstexamens en tussentijdse toetsen. En al helemaal niet door het verhogen van de minimum leeftijd naar 18 jaar. 

De meeste autorijscholen (niet alleen Autorijschool Alblasserwaard dus) staan vierkant achter jullie en laten ons niet benadelen omdat het CBR zijn zaakjes niet op orde heeft zoals ook al ruim voor het corona-tijdperk het geval was. 

Denk aan jullie gezondheid! 

Eric de Man 

Autorijschool Alblasserwaard